Ashiatsu

Showing 1–9 of 17 results

 • Ashiatsu Bar Barefoot Massage Home Study Courses

  $497.00$1,297.00
 • Ashiatsu Bar Barefoot Massage Online Courses

  Ashiatsu Bar Barefoot Massage Online Courses

  $397.00$1,097.00
 • Ashiatsu Floor Bar Massage Online Home Study

  Ashiatsu Floor Bar Massage Home Study

  $497.00
 • Ashiatsu Bar Basic Barefoot Massage 24 CE NCBTMB

  $397.00
 • Ashiatsu Floor Bar Massage Online Home Study

  $397.00
 • Ashiatsu Floor Home Study

  Ashiatsu Floor Home Study Hard Copy

  $397.00
 • Ashiatsu Bar Advanced Home Study

  Ashiatsu Bar Advanced Home Study

  $325.00
 • Ashiatsu Floor Massage

  Ashiatsu Floor Massage Online Training

  $279.00
 • Barefoot Stretch Massage AshiBars

  Barefoot Stretch Massage with Ashi-Bars

  $247.00